Ateliér DŮM A MĚSTO vznikl v roce 1996 jako sdružení architektů
a projektujeme do současnosti již 20 let.
Od roku 2014 působí Ateliér Dům a Město jako společnost architektů.

Ateliér tvoří čtyři architekti:
Ing. arch. Petr Brzobohatý
Ing. arch. Martin Feistner
Ing. arch. Jiří Hůrka
Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová


Ateliér se zabývá navrhováním novostaveb i rekonstrukcí budov všech typů.
Zpracováváme dokumentaci od studie až po provedení stavby, včetně projednání dokumentace s orgány státní správy
a zajištění autorského dozoru při realizaci.
U staveb památkově chráněných nebo v památkových zónách zajišťujeme projednání s úřady památkové péče.

Ateliér se dále zabývá navrhováním územně plánovací dokumentace, regulačních a zastavovacích plánů malých i velkých celků,
dokumentací pro změny územních plánů.
Zpracováváme dokumentaci pro žádosti o dotace Evropské unie pro regeneraci a revitalizaci měst či jejich částí.
Vykonáváme také konzultační a poradenskou činnost pro budoucí stavebníky i investory.

Ve svém portfoliu máme řadu úspěšných staveb, oceněných doma i ve světě, např.:

2011: první cena v soutěži modernizace bytových domů, Praha 4, Chodov 2011
2007: hlavní cena v soutěži STAVBA ROKU (Hotel Mandarin Oriental, Praha, Malá Strana)
2006: 2. místo v soutěži BEST OF REALTY v kategorii Hotelové stavby (Hotel MANDARIN ORIENTAL, Praha, Malá Strana)
2001: první cena na mezinárodním veletrhu nemovitostí MIPIM AWARDS v Cannes (Hotel FOUR SEASONS v Praze,
vítězný návrh ve veřejné soutěži v roce 1996)
1999-2008: několik nominací na ceny NOVÝ DOMOV a GRAND PRIX (finalista)
1999: 1. místo v anketě veřejnosti v soutěži na SOVOVY MLÝNY
1996: 1. místo ve veřejné architektonické soutěži na HOTEL FOUR SEASONS v Praze